Welkom  

Kerkdienst gemist? of je kunt de kerkdienst niet bijwonen?

Klik op het logo om direct naar de livestream te gaan


Actueel


De liturgische kleur van het jaar is:

Wit

De zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, is de kleur wit.  Wit is de kleur van reinheid, licht, feest. Daarna kleurt de liturgische kleur naar groenGroen is de kleur van hoop, groei en toekomst. 


19 mei 2024

Een rustige periode

Zondag 19 mei is het Pinksteren. De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. We vieren met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. Ook wij verwachten dat de Heilige Geest ons in vuur en vlam zet.

Als kerkenraad zitten we in een rustige periode. Alles loopt zoals het moet. Margreet en Telle zijn druk bezig met het rooster 2025 voor predikanten en organisten. Een groot deel is alweer ingevuld. Altijd weer een hele klus. Margreet en Telle, bedankt dat jullie dit willen doen. Op Hemelvaartsdag is Johan Wendt in alle vroegte met leden van onze kerk en die van Kraggenburg aan het dauwtrappen geweest. Met de mistige ochtend was het ook echt dauwtrappen. Zondag 26 mei is ds. Overeem te gast en vieren we de Maaltijd van de Heer.

Vacatures
Op dit moment hebben we als kerkenraad drie vacatures:

- Ambtsdrager / coördinator jeugdwerk
- Ambtsdrager Pastoraat
- Scriba (het secretariaat van de kerkenraad)

Zonder versterking zullen we als kerkenraad minder werk op ons kunnen nemen. We zoeken mensen die het leuk vinden om mee te werken aan de toekomst van onze dorpskerk. Vele handen maken licht werk. We hopen dat een aantal personen zich geroepen voelen om te helpen.

Een hartelijke groet,

Van de kerkenraad, Jan Broos


Pasen 2024

Wat hadden wij een prachtige Pasen! We begonnen met BLESZ op Palmpasen met heel veel kinderen uit Luttelgeest. 

Op Witte Donderdag vierden we Pasen in een grote kring. Op Goede Vrijdag waren we stil, luisterden, zongen, beleefden wij. Op Stille Zaterdag werd het licht van Pasen weer binnengebracht. En toen werd het Eerste Paasdag. Voor alle bezoekers waren er  prachtige tulpen, aangeboden door Harry de With, opgegroeid op het land van de familie Westenbrink en geselecteerd door Durk Grovenstein. Ja je staat in Luttelgeest of niet...


Wandelen en bijbel lezen met Johan Wendt

De tweede woensdag van de maand gaan we wandelen. Het idee is om dit gezamenlijk met de kerk in Kraggenburg te doen; de ene keer in of rond Kraggenburg, de andere keer in of rond Luttelgeest. Zo kom je wellicht nog op plekken waar je niet eerder hebt gewandeld en leren we elkaar kennen.
Het gaat met name om de ontmoeting en niet om de prestatie, dus qua tijd en afstand voor ieder goed te doen; ongeveer een uur/ anderhalf uur, zeg ca. 5-7 kilometer en mogelijk iets te overdenking / bespreking voor onderweg.

Wandel je mee?

Het gaat met name om de ontmoeting en niet om de prestatie, dus qua tijd en afstand voor ieder goed te doen; ongeveer een uur/ anderhalf uur, zeg ca. 5-7 kilometer en mogelijk iets te overdenking / bespreking voor onderweg.

Laat even weten of je meewandelt. Stuur mij een appje of smsje, 06 - 23242125.

Bijbel lezen

Iemand gaf te kennen wel graag weer (meer) in de Bijbel te willen lezen. Misschien herken je dit wel of misschien ben je helemaal niet bekend met de Bijbel en wil je deze gaan ontdekken. Binnenkort wil ik starten met samen de Bijbel te lezen. Het vraagt geen voorbereiding, ter plekke lezen we met elkaar een stuk. Laat weten als je hier aan mee wilt doen, dan kijken we wat een geschikt moment is om dit te gaan doen. johan@dorpskerkluttelgeest.nl of 06-23242125.

Hartelijke groet,
Johan Wendt

Koffie/Thee Plus

Elke dinsdagochtend zit ik in de kerk voor Koffie/Thee Plus en dit mag het hele dorp weten!

 

Kom gerust binnen!

 

Johan Wendt


28 januari 2024

Doop Eeuwe Tuinman

Welkom lieve Eeuwe Tuinman. Je werd door je grote broer Yme de kerk ingedragen, maar je werd al best zwaar. Dominee Dirk, de dominee die Yme ook heeft gedoopt, nam het even over. Wat waren er veel mensen. Prachtige dag!

 


22 januari 2024

In memoriam.... Jan Timmermans

Als je ouder wordt
en niet altijd weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze soms niet meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de eeuwige rust is gegeven.


Na een lang en voldaan leven is, omringd door zijn vrouw en kinderen en voorzien van het sacrament der zieken, thuis rustig overleden 

 

Johannes Cornelis Timmermans
- Jan -

 

* Oosterhout, 15 december 1932                              † Luttelgeest, 22 januari 2024

⚭ 57 jaar

 

           Luttelgeest                      Jo Timmermans - de Regt

           Luttelgeest                      René en Petra
                                                        Marijn
                                                        Jasper en Aniek

          Marknesse                        Ineke en Jacob
                                                        Niels
                                                        Eva
                                                        Iris

          Steenwijk                          Pieter en Marcia
                                                        Joran en Bin
                                                        Daan en Jennifer
                                                        Daan en Esther
                                                        Floor

          Heemstede                       Annet en Remco


Gerberastraat 20, 8315 AZ Luttelgeest

Wij nodigen u uit om samen afscheid van Jan te nemen op zaterdag 27 januari om 11:30 uur in dorpskerk De Schakel, Oosterstraat 1 in Luttelgeest. Aansluitend brengen wij Jan naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Luttelgeest. Na afloop bent u welkom voor koffie en condoleance in de Bosfluiter, Amazonestraat 46 in Luttelgeest. 

Vanwege technische verbindingsproblemen, was de afscheidsviering van Jan Timmermans deze ochtend niet bereikbaar via livestream. 

 

Excuses voor het ongemak. 

27 januari 2024


13 januari 2024

Ga je mee?

Die vraag stelde ik tijdens de kennismakingsdienst, ga je mee samen zoekend, gelovend, achter Jezus aan?

Het nieuwe jaar is net begonnen, Kerst ligt nog maar net achter ons. Immanuel: God met ons!

Verwachtingsvol kijk ik naar het jaar wat voor ons ligt. Wat we met elkaar mogen beleven vanuit het geloof dat Hij met ons is.

Het leven is kwetsbaar en eindig, daar worden we als kerk in deze weken weer bij bepaald.

Tegelijkertijd zijn er in persoonlijke levens heel bemoedigende en verblijdende omstandigheden.

Zoals het in het leven vaak is liggen vreugde en verdriet dicht bij elkaar.

Hoe kostbaar is het dan om als kerkgemeenschap het leven met elkaar te kunnen delen, er voor elkaar te kunnen zijn.

Over meegaan gesproken. Hieronder wat mogelijkheden om samen onderweg te zijn de komende periode:

Belijdenis
Misschien loop je al een tijdje met gedachten rond om belijdenis te gaan doen.

Binnenkort ga ik met Rogier die heeft aangegeven belijdenis te willen doen,

starten met een aantal geloofsgesprekken. Je bent welkom om hierbij aan te haken

waarbij het je vrij staat om uiteindelijk wel of niet belijdenis te doen.

Samen een geloofstocht ervaren is verrijkend en kan veel vreugde geven.

Laat weten als je met ons mee wilt doen. Dan plannen we in overleg een startmoment.

Gebed
De uitnodiging om met elkaar te bidden voor ons als kerk en het dorp noem ik nog een keer.

Eind januari beginnen we hiermee. Bid je met ons mee? Doe even een berichtje aan mij en je wordt uitgenodigd.

Inloop-uur
In principe ben ik elke dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur aanwezig in de consistorie van de kerk voor Koffie / Thee Plus.

Open voor ieder, wel of geen lid van de kerk, die behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, een luisterend oor,

een gebed wees welkom! De kerk is dan open, loop gerust naar binnen.

Buiten dit moment ben ik ook beschikbaar en maak ik graag een afspraak met je.

Johan Wendt, Kerkelijk werker
m: 06 – 2324 21 25 | e: johan@dorpskerkluttelgeest.nl


8 januari 2024

In memoriam... Piet van Maldegem

Op maandag 8 januari is, na een lang, actief en gezegend leven, ons gemeentelid en

onze dorpsgenoot Piet van Maldegem, in vrede naar het Licht gegaan.

Piet, sinds 2018 weduwnaar van Atje van Maldegem-Bosma, is 94 jaar geworden. 

De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op zaterdag 13 januari om
11:30 uur in onze kerk. Deze dienst is ook op livestream te volgen. 

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.30 tot 11.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afloop van de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats in Luttelgeest. 

Piet was een vanzelfsprekendheid in ons dorp die volop leefde met de seizoenen

en genoot van wat het leven hem gaf. 

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn kinderen Jannie en Jan, Pieter en Hilda,

Wieger en Jeanet, zijn kleinkinderen Aletta en Sander, Jelmer en Sneha, Ryanne en Matthijs,

Maarten en Celine, Elvira, Lars en Michèlle, Quint en Maud en achterkleinkinderen Annelinde,

Josephine en Pieter en Floris nu ze hun (schoon-) pa, opa en opapa moeten missen die tot

het laatste moment zorg en aandacht voor hen had.

Namens de kerkenraad,
Jan Broos


3 januari 2024

Gelukkig Nieuwjaar. Een nieuw jaar, een nieuwe look!

Er is hard gewerkt de laatste weken in de consistorie. Door de leden van het College van Beheer zijn de wanden voorzien van een mooie frisse kleur en is er een nieuw plafond met dimbare led-spotjes geplaatst. Dankjewel Gerke de Boer, voor het schilderen van de plinten, kozijnen en deur. De laatste weken van het jaar werd een nieuwe vloer gelegd. De kleurstellingen en inrichting zijn naar het ontwerp dat Annita Koning vorig jaar al voor ons gemaakt heeft. Bedankt daarvoor. We krijgen zoveel positieve reacties. 

 

Daarna volgde de inrichting. Wat een metamorfose en wat een ruimte! We zijn heel blij dat het is gelukt om voor de Kerst de inrichting te hebben kunnen afronden. Met de Kindernevendienst tijdens de kerstviering is er al mooi gebruik van gemaakt.

De mooie grote houten tafel is gemaakt door Youri Scholtens en Pascal van Driel. De muurschildering* is gemaakt door Karin Tuiten. Prachtig is het geworden. Allen bedankt daarvoor.

We kunnen nu rustig kijken wat er nog meer aan inrichting nodig is.

Meta Westenbrink

* De schildering is een uitbeelding van ‘Alles komt goed’; een thema van de Veertigdagentijd van de Protestantse Kerk. Het is niet altijd makkelijk te geloven in een hoopvolle toekomst. De Veertigdagentijd zet ons erbij stil dat het toch waar is. Het kómt goed! Omdat Christus deelt in alle menselijke nood en dood én daaruit is opgestaan.


26 december 2023

In memoriam.... Dirk Hoen

In de vroege ochtend van Tweede Kerstdag is, na een korte ziekteperiode, ons gemeentelid en

onze dorpsgenoot Dirk Hoen overleden, weduwnaar van Stien Beihuizen - Viel († 8/12/2022). 

Dirk is 78 jaar geworden. 

De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op dinsdag 2 januari 2024 om 11.30 uur 

in onze kerk. Deze dienst is ook voor iedereen op livestream te volgen. 

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.30 - 11.15 uur gelegenheid tot condoleren in de kerk.

Na afloop van de dankdienst, zal de begrafenis omstreeks 14.30 uur plaatsvinden op de

begraafplaats aan de Binnenweg te Paasloo.

Dirk was het gezicht van onze gemeente. Vanuit zijn liefdevolle hand is er een prachtige kerktuin

ontstaan waar het hele dorp alle seizoenen intens van genoot. Samen met Stien vormde hij

jarenlang het kostersechtpaar van de Dorpskerk Luttelgeest. Wij zijn Dirk veel dank verschuldigd.

Nooit zal je door de tuin meer lopen,
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van je zorgende hand.
nu ging de hemeltuin voor jou open.


Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn kinderen Sandra en Gerben, Marcel en Diana,

Ina en Arnold, Sophia en Chris en zijn kleinkinderen Lisa, Ezra, Ismey, Hiljan en Melanie en Christa

nu ze hun vader en opa moeten missen. 

Namens de kerkenraad,
Jan Broos


27 december 2023

Terugblik Kerst 2023

Dank aan alle vrijwilligers, muzikanten, invallers, voorbereiders die betrokken zijn geweest bij Kerst 2023!


16 december 2023

Kerst 2023

Het jaar 2023 nadert het einde. Nog een week en dan is het Kerst. Voor velen van ons een periode om naar uit te zien. Even geen werk, meer tijd voor andere dingen, gezelligheid in huis en samenkomen met familie en vrienden en luisteren naar de Top 2000. Maar laten we ook denken aan de zieken in de gemeente en het dorp, de alleenstaanden en mensen die het juist in deze tijd erg moeilijk hebben. Ze verdienen onze aandacht en gebed. Ook dat is gemeente zijn.
 
Kerstfeest
Dit jaar zijn er kerstvieringen op Kerstavond en op eerste Kerstdag. Achter de schermen wordt hier door velen hard aan gewerkt. Vandaag worden de kerstboom en de kerststal weer in de kerk gezet. Laten we met zoveel mogelijk mensen het geboortefeest van de Vredevorst vieren. Hij werd geboren in een stal voor ons allemaal. Ik nodig daarom iedereen uit om met elkaar het kerstfeest te vieren.
 
Kerstbrunch
Dit jaar hebben de Zonnebloem, bezoekersgroep van de Ireneüsparochie, Zij-actief, De Ontmoeting en de Dorpskerk Luttelgeest voor het eerst een kerstbrunch georganiseerd. Op 14 december was de Bosfluiter voor de gelegenheid omgetoverd tot een herberg in kerstsferen. Ruim 80 dorpsgenoten hebben genoten van de vele lekkernijen, de kerstliedjes van de 3 V’s en het eigentijds kerstverhaal van Johan Wendt. Wat een feest. En mooi te zien dat we op deze wijze mensen uit het dorp samenbrengen en met elkaar verbinden. De reacties na afloop waren erg positief. We gaan het volgend jaar zeker herhalen. Hieronder nog wat foto’s.
 
Ik wens iedereen gezegende kerstdagen toe.
 
Een hartelijke groet,
Van de kerkenraad,
Jan Broos

 


18 november 2023

Johan Wendt: onze nieuwe Kerkelijk Werker

Mijn eerste maand in Luttelgeest

Mijn eerste maand zit erop, een periode van kennismaking over en weer. Ik moet zeggen dat ik, maar ook mijn vrouw Tabitha, door jullie hartverwarmend zijn ontvangen. Dank daarvoor! En de perenboom…die heeft een goede plek in onze `boomgaard´ gekregen.

Meeleven en gebed

Mijn eerste gesprekken en bezoeken heb ik afgelegd. Fijn om ontmoetingen van hart tot hart te hebben. Dat is in mijn functie als Kerkelijk Werker, maar ook voor mij persoonlijk, een heel belangrijk aspect van Kerk zijn. Met elkaar kunnen meeleven, het geloof delen, er voor elkaar zijn; praktisch en in gebed. En voor wat betreft dit laatste. Ik geloof dat gebed één van de krachtigste dingen is die we kunnen doen als christen. Als we kijken naar Jezus dan zien we dat Hij veel tijd in gebed was, in gesprek met God, de Vader, hele nachten zelfs. Nu is dit laatste niet direct mijn idee, wees gerust, maar ik geloof dat we als Dorpskerk gebed nodig hebben. Voor onszelf maar ook voor de mensen in het dorp. En er speelt genoeg in levens van mensen en in ons als kerkgemeenschap waarvoor het belangrijk is om te bidden. Geloof jij ook in de kracht van gebed en wil je mee gaan bidden voor mensen en ons als kerk? Of heb je het verlangen om te groeien in gebed? Stuur mij dan een berichtje, binnenkort wil ik een bijeenkomst plannen om hiermee te beginnen.

 

Binnenlopen voor Koffie / Thee Plus

Vanaf 5 december a.s. zal ik, in principe, elke dinsdag van 11.30 – 12.30 uur aanwezig zijn in de consistorie van de kerk en beschikbaar zijn voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek of gebed, met koffie of thee. Vandaar Koffie / Thee Plus. Komt dit niet uit maar heb je wel behoefte aan een gesprek schroom dan niet om een afspraak met mij te maken. Ik maak er graag tijd voor!

 

Contactgegevens

Ik ben bereikbaar via emailadres johan@dorpskerkluttelgeest.nl en het nieuwe mobiele nummer: 06 - 2324 2125.

 

Ik sluit af met een tekst, als gebed voor ons allen:

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”.

Filippenzen 4: 4-7.

 

Zijn vreugde en vrede,

Johan Wendt


Beleidsplan 2023-2026

Om te komen tot ons Beleidsplan hebben we veel tijd genomen; er zijn vele vergaderingen geweest binnen de kerkenraad, gemeenteavonden zijn georganiseerd, we hebben gepeild onder onze gemeenteleden d.m.v. enquêtes, maar uiteindelijk kunnen we volledig achter een prachtig beleidsplan staan met de aansporende titel: 'Vrolijk onderweg'

Klik HIER om naar de pagina te gaan waar je het kunt inzien.


Een nieuwe website

Het is eindelijk zover: we hebben een nieuwe website. Sinds het begin van de corona uitbraak is er veel vernieuwd in onze kerk. We kregen moderne en high-tech apparatuur om de livestream van onze wekelijkse erediensten uit te zenden en de papieren versie van de nieuwsbrief werd ingeruild voor een online versie.  

Al die modernisering, dus ook verandering, kon wel eens een beetje veel voelen. Toch bleef één ding overeind: onze hechte dorpskerk waar we elkaar nog steeds het liefste ontmoeten: op zondagochtend, tijdens een gemeenteavond of gespreksgroep, door middel van een bezoekje of gewoon in  het dorp. Waar we elkaar zien en begroeten, samen komen in de geest van God waar we praten, zingen, lezen en bezinnen over groeien, geloven en spiritualiteit. Een nieuwe website, een digitale nieuwsbrief, alle high-tech apparatuur zijn alleen maar onderdelen; onze ontmoetingsplaats is en blijft de kerk, middenin het dorp!

 

Tech-team Dorpskerk 'De Schakel'