Momenteel is de Website nog in opbouw. Alle info is onderwerp van verandering en kunnen geen rechten aan ontleend worden.


Welkom  


De liturgische kleur van het jaar is:

 

Groen, de kleur van:

hoop, groei, toekomst


Een nieuwe website

Het is eindelijk zover: we hebben een nieuwe website. Sinds het begin van de corona uitbraak is er veel vernieuwd in onze kerk. We kregen moderne en high-tech apparatuur om de livestream van onze wekelijkse erediensten uit te zenden en de papieren versie van de nieuwsbrief werd ingeruild voor een online versie.  

Al die modernisering, dus ook verandering, kon wel eens een beetje veel voelen. Toch bleef één ding overeind: onze hechte dorpskerk waar we elkaar nog steeds het liefste ontmoeten: op zondagochtend, tijdens een gemeenteavond of gespreksgroep, door middel van een bezoekje of gewoon in  het dorp. Waar we elkaar zien en begroeten, samen komen in de geest van God waar we praten, zingen, lezen en bezinnen over groeien, geloven en spiritualiteit. Een nieuwe website, een digitale nieuwsbrief, alle high-tech apparatuur zijn alleen maar onderdelen; onze ontmoetingsplaats is en blijft de kerk, middenin het dorp!

 

Tech-team Dorpskerk 'De Schakel' 

 


Kerkdienst gemist? of je kunt de kerkdienst niet bijwonen?

Klik op het logo om direct naar de livestream te gaan


Actueel

18 november 2023

Johan Wendt: onze nieuwe Kerkelijk Werker

Mijn eerste maand in Luttelgeest

Mijn eerste maand zit erop, een periode van kennismaking over en weer. Ik moet zeggen dat ik, maar ook mijn vrouw Tabitha, door jullie hartverwarmend zijn ontvangen. Dank daarvoor! En de perenboom…die heeft een goede plek in onze `boomgaard´ gekregen.

Meeleven en gebed

Mijn eerste gesprekken en bezoeken heb ik afgelegd. Fijn om ontmoetingen van hart tot hart te hebben. Dat is in mijn functie als Kerkelijk Werker, maar ook voor mij persoonlijk, een heel belangrijk aspect van Kerk zijn. Met elkaar kunnen meeleven, het geloof delen, er voor elkaar zijn; praktisch en in gebed. En voor wat betreft dit laatste. Ik geloof dat gebed één van de krachtigste dingen is die we kunnen doen als christen. Als we kijken naar Jezus dan zien we dat Hij veel tijd in gebed was, in gesprek met God, de Vader, hele nachten zelfs. Nu is dit laatste niet direct mijn idee, wees gerust, maar ik geloof dat we als Dorpskerk gebed nodig hebben. Voor onszelf maar ook voor de mensen in het dorp. En er speelt genoeg in levens van mensen en in ons als kerkgemeenschap waarvoor het belangrijk is om te bidden. Geloof jij ook in de kracht van gebed en wil je mee gaan bidden voor mensen en ons als kerk? Of heb je het verlangen om te groeien in gebed? Stuur mij dan een berichtje, binnenkort wil ik een bijeenkomst plannen om hiermee te beginnen.

 

Binnenlopen voor Koffie / Thee Plus

Vanaf 5 december a.s. zal ik, in principe, elke dinsdag van 11.30 – 12.30 uur aanwezig zijn in de consistorie van de kerk en beschikbaar zijn voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek of gebed, met koffie of thee. Vandaar Koffie / Thee Plus. Komt dit niet uit maar heb je wel behoefte aan een gesprek schroom dan niet om een afspraak met mij te maken. Ik maak er graag tijd voor!

 

Contactgegevens

Ik ben bereikbaar via emailadres johan@dorpskerkluttelgeest.nl en het nieuwe mobiele nummer: 06 - 2324 2125.

 

Ik sluit af met een tekst, als gebed voor ons allen:

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”.

Filippenzen 4: 4-7.

 

Zijn vreugde en vrede,

Johan Wendt


Beleidsplan 2023-2026

Om te komen tot ons Beleidsplan hebben we veel tijd genomen; er zijn vele vergaderingen geweest binnen de kerkenraad, gemeenteavonden zijn georganiseerd, we hebben gepeild onder onze gemeenteleden d.m.v. enquêtes, maar uiteindelijk kunnen we volledig achter een prachtig beleidsplan staan met de aansporende titel: 'Vrolijk onderweg'

Klik HIER om naar de pagina te gaan waar je het kunt inzien.