Wie zijn we?

  "Een vindplaats van geloof, hoop en liefde."  


"In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen."


Eerst was er...

In de oorsprong was er in elk dorp in de Noordoostpolder een Rooms-Katholieke, Gereformeerde en Hervormde kerk. Zo ook bij ons in Luttelgeest stonden deze drie kerken verspreid over het dorp. Door het dalende aantal actieve leden in heel Nederland zijn op 1 mei 2004 de Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evangelische-Lutherse kerk samen officieel verenigd tot de Protestantse kerk in Nederland. Deze vereniging van Kerken zorgde ervoor dat er van de 3 kerken in Luttelgeest nog maar 2 overbleven. Een paar jaar later in 2014 besloot ook de Rooms-Katholieke kerk de deuren te sluiten. De parochianen in Luttelgeest kunnen in Marknesse en Ens naar de kerk of naar onze dorpskerk. Voor de Josephkerk wordt nog een nieuwe eigenaar en nieuwe bestemming gezocht."

Dorpskerk 'De Schakel' is tegenwoordig de enige actieve kerk in Luttelgeest, onder de PKN-vlag. Wel geven we steeds meer invulling aan het dorpskerk zijn. 1x in de maand wordt een dienst/viering georganiseerd onder de noemer -ZIN IN-. Deze diensten laten zich niet vatten in een specifieke religieuze stroming. 

Maar wie zijn wij?

Wij zijn Dorpskerk "de Schakel" in Luttelgeest; een hecht dorpskerkje waar we elkaar graag ontmoeten: op zondagochtend, tijdens een gemeenteavond of gespreksgroep, door middel van een bezoekje of gewoon in  het dorp. Waar we elkaar zien en begroeten, samen komen in de geest van God waar we praten, zingen, lezen en bezinnen over groeien, geloven en spiritualiteit


Waar mensen samenkomen om samen te zijn, om samen te luisteren naar het woord uit de Bijbel, of soms gewoon voor een lekkere bak koffie. Onze kerkdeuren staan open voor iedereen: jong en oud, links of rechts, drukbezet of soms wel eens eenzaam, Of je nu wel gelooft of (nog) niet,
Iedereen is welkom in "de Schakel".

Wij willen als geloofsgemeenschap een open huis zijn voor eenieder die samen wil zijn, die troost, geluk, bezieling enz. zoekt, want bij ons staat in het glas en lood vastgelegd:

"waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden"
(Mattheus 18:20)

Wij leven naar het principe dat God liefde is en altijd bedoeld heeft dat we in liefde en vrede samen leven.

Wees dus welkom: online of in 'De Schakel'.