Werkers in de kerk

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Jan Broos Voorzitter kerkenraad 06 22 461 868 info@brooswater.nl
Johan Wendt Kerkelijk Werker 06 23 242 125. johan@dorpskerkluttelgeest.nl
Françoise Bisschop-Jansen Scriba 06 20 517 503 scriba@dorpskerkluttelgeest.nl
Gerke Dijkstra Coördinator kosters 20 2433 gerkedijkstra@kpnmail.nl

Actie Timing
Kopie voor 'De Schakel' online inleveren Uiterlijk de zaterdag van de even weken vóór 08:00 uur bij nieuwsbrief@dorpskerkluttelgeest.nl. Dit e-mailadres mag ook gebruikt worden voor het aanvragen van de nieuwsbrief
Beamteam Uiterlijk 2 dagen voor 'reguliere' dienst/bijeenkomst de documenten aanleveren bij beamteam-luttelgeest@live.nl.