Disclaimer voor www.dorpskerkdeschakel.nl

Protestants Kerkelijk Centrum De Schakel (Kamer van Koophandel: 76410846), hierna te noemen Dorpskerk de Schakel, verleent u hierbij toegang tot www.dorpskerkdeschakel.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Dorpskerk de Schakel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Dorpskerk de Schakel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dorpskerk de Schakel.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dorpskerk de Schakel. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dorpskerk de Schakel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dorpskerk de Schakel.
De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.