- Begraafplaats -

  "de laatste rustplaats, op de bodem van de Zuiderzee"  


"de Bijbelse gedachte achter begraven is dat je iemand aan de aarde toevertrouwd, zoals de graankorrel die in de aarde valt en sterft"


Geen duidelijke afscheiding meer tussen algemeen en katholiek deel.

De begraafplaats bevindt zich buiten het dorp, aan de noordkant. Dit in afwijking tot het dorpsplan uit de jaren vijftig waarin de begraafplaats is getekend in de zuidoosthoek van het dorp, achter een van de kerken. Het dorpsplan van Luttelgeest, aanvankelijk gemaakt door de Amsterdamse architecten De Rijk en de Vries, werd verder ontwikkeld door Theo Verlaan van de Directie Wieringermeer. Verlaan bedacht aan de noordkant van het dorp een stuk bos tussen de Oosterringweg, Blankenhammerweg en het water van de Luttelgeestertocht. In dit bos tekende hij de begraafplaats.


Ontwerp begraafplaats Luttelgeest, 1955

Op de ontwerptekening van begraafplaats Luttelgeest uit 1955 loopt vanuit de entree een bomenlaan met grotere bomen naar het lijkenhuisje op de begraaf-plaats. Het rooms-katholieke deel (links) is in tweeën verdeeld door een bomen-laan. Deze eindigt bij een gebouwtje, mogelijk ook een lijkenhuisje.
Het algemene deel (rechts) wordt ook in tweeën gedeeld door een bomenlaan, maar hier met een enkele rij bomen. Achter het lijkenhuisje bevindt zich een kwekerij in de driehoek. Bij de ingang is een smal toegangspaadje voor voetgangers buiten het hek om.

KENMERKEN

- Driehoek met daarin vierkante en rechthoekige vormen.
- Drie grote vakken, waarvan één rooms-katholiek deel en twee algemeen.
- Bomenlanen met dubbele boomrijen.
- Ingetekende kwekerij.
- Voetgangerspaadje bij de ingang.

Indeling van de begraafplaats te Luttelgeest, 7-5-1955 (niet uitgevoerd)


Ontwerp beplanting voor begraafplaats Luttelgeest, 24-2-1961,

Directie van de Wieringermeer, afdeling Bebossing en beplanting (niet uitgevoerd).

Ontwerp beplanting begraafplaats Luttelgeest, 1961

In het ontwerp voor de beplanting van begraafplaats Luttelgeest uit 1961 is er nog steeds sprake van een driehoek, maar lijkt deze gespiegeld te zijn ten opzichte van het ontwerp uit 1955. De schuine zijde ligt nu aan de weg. Het entreeplein is vierkant. Vlak daarachter is het lijkenhuisje getekend (zwarte vierkantje in de haag). Er zijn twee delen: waarschijnlijk is het onderste deel het rooms-katholieke deel, dit was altijd kleiner dan het algemene deel. In de bossingel is een wandelpad getekend.

KENMERKEN

- Driehoekig terrein met rechthoekige vormen.
- Één toegangsroute voor   beide gezindten.
- Omzoming van   begraafplaats met brede hagen / heestersingel.
- Omzoming van terrein   door bosbeplanting.
- Geen kruisvormen.
- Dubbele bomenrijen bij  entree en achterin.


Ontwerp begraafplaats Luttelgeest, 1962

Bij het ontwerp uit 1962 is de vorm van de begraafplaats zelf (binnen de driehoek) nog steeds rechthoekig, maar zijn de twee delen duidelijk gescheiden door een omzoming van een brede haag. Opvallend zijn de afgeronde hoeken van
plein en perk in het midden met drie bomen.

KENMERKEN

- Driehoek met daarin twee rechthoeken.
- Twee duidelijk van elkaar gescheiden delen.
- Delen zijn omheind door brede en hoge haag. (zie doorsnee-tekening)
- Bossingel om de begraafplaats met een wandelpad er doorheen.
- Heestervakken in verschillende groottes en asymmetrisch gelegd.
- Vierkant entreeplein met afgeronde hoeken.
- Bomen zijn alleen geplaatst bij entree van de begraafplaats, en naar en om de entree van beide delen.

Ontwerp begraafplaats Luttelgeest, 5 april 1962, Directie Wieringermeer, Bouwkundige afdeling.


Begraafplaats Luttelgeest in 2014

In de tekening van 2014 valt op dat de padenstructuur van de begraafplaats is gewijzigd ten opzichte van eerdere tekeningen. Het rooms-katholieke deel en het algemene deel zijn niet meer als twee afzonderlijke delen herkenbaar. De eerder zo kenmerkende hagen die de twee delen een beslotenheid gaven, zijn niet meer aanwezig. Daardoor zijn beide delen nu verbonden en meer één geheel.
In het algemene deel is er bovendien een pleintje bijgekomen met een kenmerkende vorm. In 2014 is het perk in het midden begroeid met gras.
Tot voor kort was dit beplant met heesters.

 

De rechthoekige heestervakken van de tekening uit 1962 zijn niet
terug te vinden. Wel zijn tussen alle dubbele graven hagen
getekend (en ook daadwerkelijk geplant). De hagen achter
de grafrijen zijn van liguster (2014). De drie bomen bij
de ingang van de begraafplaats zijn van haagbeuk.