Naast doelen ver weg geven we als diaconie ook aandacht aan de mensen dichtbij. Her en der in de polder is armoede en hebben niet alle mensen bestaanszekerheid. Samen met andere kerken en organisaties in de polder wil de diaconie een bijdrage leveren aan armoedebestrijding.

 

Daarvoor is een polderbreed diaconaal platform opgericht. We wisselen informatie uit en organiseren projecten en acties. Heel concreet en zichtbaar.

 

Help mee om mensen een financieel steuntje in de rug te geven. Geef aan de collecte of maak een gift over op rekeningnummer NL90 RABO 0396 6351 21 van de diaconie o.v.v. Diaconie

Leden diaconie

Hiljan Bontkes

Jan Broos

Ria Wierenga