Jongeren


Oppasdienst

Voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) is er altijd oppas beschikbaar, geef dit voor zaterdagmiddag 12 uur aan bij Kenneth. Vaak is er wel een oppas bij bijzondere gelegenheden.


Kerk en school

Twee keer per jaar organiseert basisschool De Floreant een ‘schooldienst’. De leerkrachten  bereiden dan samen met de dominee een dienst voor. Op school wordt een week van tevoren in de groepen gesproken over het thema van de dienst, liedjes geoefend, toneelstukjes bedacht en tekeningen gemaakt over het thema. Ook erg leuk voor overige familieleden om deze diensten bij te wonen.


Provider

Ben jij tussen de 12 en 15 jaar? Dan is de catechesemethode Provider iets voor jou. Tijdens het seizoen worden onderwerpen aangeboden die te maken hebben met geloven, maatschappij en de kerk. Bij sommige onderwerpen ligt de nadruk meer op inhoud, discussie en ontmoeting. Andere onderwerpen worden ‘actief’ benaderd; je gaat hierbij gezellig samen met je leeftijdgenoten “op stap”. Het programma sluiten we af met een gezamenlijke activiteit zoals een markt, geo-caching, barbecueën of kerk vliegeren op Terschelling. Provider doen we samen met de jongeren van de Protestantse kerk in Bant. Tot ziens bij Provider!


Bijbels koken

Voor alle jongeren vanaf 15 jaar is er ‘bijbels koken’. Ongeveer 6 keer per jaar maken jongeren hun eigen ‘bijbelse’ maaltijd klaar. Tijdens het koken wordt er gezellig bijgekletst, maar ook worden er stellingen besproken. Daarna gezamenlijk eten, een stukje uit de bijbel lezen of een leuk bijbelspel doen. Uitgangspunt is: als jongere je geloof zoeken en in gesprek zijn met je leeftijdsgenoten. En natuurlijk moet het eten ook lekker zijn.


Sirkelslag

In samenwerking met de school vindt er elk jaar Sirkelslag Young plaats. Een superleuk, virtual spel met competitief element. Zie hier de website.