ANBI

  "Transparant online"  


"Elke gemeente en diaconie dient een verkorte jaarrekening te publiceren op het internet.
Dit komt voort vanuit de ANBI-wetgeving en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst overeengekomen is."


Online transparantie verplicht 

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren.

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wie een gift aan de landelijke Protestantse Kerk of aan Kerk in Actie wil aftrekken van de inkomstenbelasting heeft daarvoor het RSIN van de Protestantse Kerk in Nederland nodig: 813612809.

Voor aftrek van giften aan een plaatselijke gemeente of diaconie dient het RSIN van de plaatselijke gemeente of diaconie te worden gebruikt (dus niet het RSIN van de landelijke kerk). Deze kunt u vinden in de ANBI van de gemeente.

ANBI Gemeente Luttelgeest 

U kunt de ANBI van zowel de kerk als de diaconie inzien door op de onderstaande knop te klikken.

ANBI Protestantse Kerk in Nederland​ 

Via onderstaande knop kunt u ook de ANBI van de Protestantse Kerk in Nederland​ inzien. (u wordt doorgeleid naar de pagina van de Protestantse Kerk in Nederland​.